Ekeberg Camping

Ekeberg camping med utsikt over Oslo i forgrunnen. Foto: Oslo byarkiv / Creative Commons

Ekeberg Camping, campingplass anlagt 1964 på Ekeberg gårds grunn, lengst nord på Ekebergsletta. Den utgjør om lag 70 daa og har plass til ca. 700 enheter, hvorav ca. 100 plasser for campingvogner. Ekeberg Camping drives av NAF. Tyske militære anla sitt store luftvernbatteri på Ekebergsletta.