Elvannet

Elvannet, innsjø i Nordmarka, på grensen til Nittedal, 341 moh, 0,77 km2. Elvannet har tilløp fra Langvann i sør og fra Nordvannet i nord; avløp ved Ela til Hakadalselva. Skiløype over vannet fra Langvann og videre nordover til Nordvannet. På nordsiden er det hustufter etter en nedlagt plass, Elvikløkka.