Elvia

Elvia AS, nettselskap opprettet 1. januar 2020 etter sammenslåing av Eidsiva Nett og Hafslund Nett, heleid av Eidsiva Energi. Selskapet leverte våren 2020 strøm til ca. 2 millioner mennesker i Oslo, Viken og Innlandet, og er med det Norges største nettselskap. Hovedkontoret ligger på Hamar.