Enerhaugen borettslag

Blokkene på Enerhaugen sett fra Ekeberg 2021. Bygårdene i forgrunnen ligger i Schweigaards gate. Foto: Helge Høifødt

Enerhaugen borettslag. Det nye Enerhaugen som ble bygd av OBOS, stod ferdig i mars 1965, innflyttingen hadde begynt i desember 1962. Borettslaget, som består av 6 blokker med fra 4 til 15 etasjer, har til sammen 472 leiligheter, fem forretnings/kontorlokaler, samt to underjordiske garasjeanlegg (ark. Sophus Hougen). Blokkene har adresser til Enerhauggata (1–7) og Smedgata (32–34).