Erik steinhoggers plass

Erik steinhoggers plass, Vollebekk, plassen utenfor Vollebekk t-banestasjon. Oppkalt 2018 etter Erik J. Hagen, som var «stenbryder» og bodde på en av Vollebekk-gårdene. Steinhoggervirksomheten var viktig i dette området.