Erlik Oslo, =Oslo

=Oslo, Er lik Oslo, norsk magasin eller gateblad, solgt av vanskeligstilte mennesker i Oslo; første nummer kom i juni 2005. Første år kom det fire nummer; senere har tidsskriftet kommet med månedlige utgaver pluss en egen julebok. Bladet blir utformet og redigert av profesjonelle journalister, fotografer, forfattere og andre frivillige på non-profit-basis. Ansvarlig redaktør fra 2014 er Lars Aarønæs, som overtok etter Vibeke Omberg (2005–06) og Anlov P. Mathiesen (2006–14). I toppåret 2012 var opplaget 38 000; i 2017 var det 13 000.

De om lag 500 selgerne av magasinet vil kunne kjøpe opp magasiner for halv pris av utsalgspris. Eventuelle overskudd fra salget vil gå tilbake til selgerne i form av aktivitetstilbud eller stimulering til å bidra i det redaksjonelle arbeidet.

Hensikten med bladet er å hjelpe rusavhengige og vanskeligstilte til et bedre liv gjennom hjelp til selvhjelp («arbeid er bedre enn tigging»), skape en opinion omkring sosiale spørsmål og rusmiddelproblematikk, og øke medmenneskelig engasjement og holdningsendringer i forhold til rusavhengige og andre vanskeligstilte.

=Oslo utvidet til Fredrikstad i 2009, Drammen, Buskerud og Vestfold i 2011. Senere ble disse utgavene slått sammen under navnet =Norge. Det finnes mer enn 50 blader av denne typen i byer i ca. 30 land rundt i verden, bl.a. i New York, London, København, Malmö, Stockholm, Göteborg og i Bergen. Det mest kjente er det britiske The Big Issue, som har kommet ut siden 1991, det var igjen inspirert av det amerikanske Street News.