Den Norske Eterfabrikk

(Omdirigert fra Eterfabrikk, Den norske)
De gamle fabrikklokalene i Eterveien, 2024. Foto: Ingeborg Hegtun/Oslo byleksikon

Den norske Eterfabrikk A/S, DnE, teknisk-kjemisk industribedrift grunnlagt 1900. Den lå fra starten og frem til 2012 i Eterveien 12 på Bøler, bydel Østensjø, flyttet 2012 til Karihaugveien 22, bydel Alna, og heter fra 2016 dne pharma.

Historikk

Den norske Eterfabrikk A/S ble etablert på initiativ av Den Norske Apotekerforening. Den ble lagt til Bøler på grunn av eksplosjonsfaren og var den eneste av sitt slag i Nord-Europa. Eter fremstilles ved avspalting av vann fra etanol. Det ble tidligere brukt som narkosemiddel, siden som ingrediens i legemidler, og var lenge fabrikkens viktigste produkt. Fabrikken produserte etter hvert også desinfeksjonsmidler, kosmetiske preparater og ulike reseptbelagte legemidler, blant annet metadon.

I 2012 ble Den norske Eterfabrikk kjøpt av Farma Holding og produksjonen flyttet til nye og mer tidsmessige lokaler i Karihaugveien 22. Den ble slått sammen med Apotekproduksjon under navnet DnE. I 2016 ble deler av selskapet skilt ut som Sanivo Pharma, mens DnE skiftet navn til dne pharma.