Evangelisk Lutherske Frikirke

Evangelisk Lutherske Frikirke, Den, gjerne kalt Frikirken, har røtter tilbake til 1870-årene og den tids uro omkring statskirken og dens kirketukt. Kirkesamfunnet er det av frikirkesamfunnene som læremessig ligger nærmest den norske statskirken. I 1878 ble den første menigheten dannet i Kristiania. Kirken i Lakkegata ble bygd 1885, (fra 1920 kalt Oslo Østre Frikirke). Menigheten ble delt i 1920, da Oslo Vestre Frikirke ble oppført. I 1990 ble Oslo Søndre Frikirke egen menighet.

Hovedkontoret er i en sidebygning til Oslo Vestre Frikirke på Bislett. Oslo Søndre Frikirke holder til i toppetasjen i Mortensrud senter. De andre menighetene har egne kirkebygg, se Oslo Vestre Frikirke og Oslo Østre Frikirke.