Fernanda Nissen skole

Fernanda Nissen skole fotografert i 2016. - Foto Jan-Tore Egge / Creative Commons

Fernanda Nissen skole, Sandakerveien 104, grunnskole etablert 2016. Skolen startet 2016 med 1.–3. trinn og blir utvidet med ett nytt trinn i årene fremover til en planlagt størrelse (1–7) på 840 elevplasser i 2020. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 516 elever. Fernanda Nissen skolekor ble stiftet i 2019.

Skolen har et samlet areal på 9750 m2 og er tegnet av Planforum Arkitekter, utearealet ved Lark Landskap. På tomten lå tidligere Romo fabrikker. Fabrikken ble nedlagt 1974 og bygningen revet 2012.

Skolen har navn etter politikeren og kvinnesaksaktivisten Fernanda Nissen (1862–1920). Hun grunnla Oslo kommunale Husmorskole, senere Fernanda Nissen videregående skole. Den skolen lå i Borggata 2. Hun var også leder av Parkutvalget i Christiania, og en byste av henne er satt opp i Torshovparken.