Finns vei

Finns vei, Keyserløkka, bydel Grünerløkka, fra Grenseveien til Einars vei. Oppkalt 1952 etter Finn Arneson (død ca. 1065), stormann som fulgte Olav den hellige til Gardarike og deltok i slaget på Stiklestad.