Fjeldborg

Fjeldborg, tidligere husmannsplass under Romsås, med gnr. 96/20, Fossumveien 2, skilt ut som egen eiendom i 1898. Våningshus, opprinnelig i sveitserstil, oppført 1899. Det ble også oppført to uthus, fjøs med plass til gris, høner og hest samt vognskjul og bryggerhus. Tomten var på ca. 10 mål. Våningshuet er bevart men modernisert, uthusene er revet. Tomten og området rundt er fortetet.