Fjerdingen

Fjerdingen, opprinnelig en forstadsbebyggelse nord for Vaterland, avgrenset av Brugata, Storgata og Akerselva, innlemmet i byen i forbindelse med en kjøpstadsutvidelse i 1839. Christian Krohgs gate het til 1896 Fjerdingens Gade. Her lå fra 1807 noen fattigstuer, Fjerdingstuene.