Flaengrenda

Flaengrenda, Flaen, bydel Grorud, fra Nordtvetveien til Karl Flods vei. Oppkalt 1951 etter gården Flaen. Navnet flaen betyr flat eng eller åker. Tomannsboliger, rekkehus og blokker fra årene rundt 1950.