Folketeaterpassasjen

Folketeaterpassasjen, tidligere også kalt Operapassasjen, passasje på gatenivå fra Storgata til Youngstorget gjennom Folketeaterbygningen; bygd 1935. Deler av passasjen er uten overbygning. Bygningene langs passasjen har adresser til henholdsvis Storgata og Youngstorget. Her er inngangen til Folketeatret. Hotell (Clarion Collection Hotel Folketeateret) åpnet 2009 med 160 rom og inngang fra passasjen. Flere bevertningssteder.

I passasjen står en kolossalstatue av den britiske modellen Kate Moss i yogapositur, utført av Marc Quinn, avduket 2009. Her står også en kopi av Edvard Eriksens «Den lille havfrue», samt «Woman being looked at» av Sean Henry, oppsatt 2015.