Foss Bryggeri

Foss Bryggeri, tidligere bryggeri, grunnlagt som Ytteborgs Bryggeri 1836 i Hausmanns gate 12. Det fikk i 1897 nytt bryggerianlegg og nytt navn med adresse til Thorvald Meyers gate, beliggende der hvor Foss teglverk hadde ligget, omtrent der hvor Nav-bygget nå ligger, mellom gamle Ringnes bryggeri og Akerselva. Bryggeriet ble kjøpt av Schous bryggeri i 1917. Varemerket Foss ble beholdt til 1922. Bryggeribygningene ble revet i 1960-årene.