Foss videregående skole

Foss skole omkring 1910. - Foto ukjent fotograf / Oslo Museum / Creative Commons

Foss videregående skole, Steenstrups gate 20, åpnet 1900 (ark. Balthazar Lange). Skolebygningen ble oppført i rød tegl på en parsell av eiendommen Øvre Foss som byens største og mest kostbare skoleanlegg. Vaktmesterboligen i to etasjer på sokkeletasje var tidligere uthus på Øvre Foss. Skolen hadde de høyeste elevtallene rundt 1910 (2095 elever). Den ble drevet som folkeskole til 1936, fra 1933 også middelskoleklasser (6. til 10. klasse). Fra 1937 omdannet til høyere allmennskole (middelskole og gymnas).

Skolen var under krigen rekvirert av Hirden fra 18. august til 10. september 1942 og noen dager i november dette året. Deretter var den beslaglagt av tyskerne fra 9. til 21. november samme år, og så igjen fra 11. august til 3. november 1943. Gymnastikksalen i første etasje var rekvirert frem til 1. mars 1945. I november og desember 1944 var skolen i kortere perioder rekvirert av Arbeidstjenesten og luftvernet. Siden skolen i lengre perioder ikke var rekvirert, ble den i krigsårene en slags samleskole for de høyere skolene i det gamle byområdet. Allerede 7. mai 1940 måtte elevene ved Frogner og Aars & Voss møte her for å få undervisning. Senere kunne 5-6 skoler ha undervisning her samtidig. Fordi skolen på denne måten ble et samlingssted for mange mennesker, foregikk det mye illegalt arbeid her. Flere av «gutta på skauen» stod oppført som elever ved skolen.

Fra 1953 og fem år fremover til den ble nedlagt, leide Jenssens skole lokaler på Foss

Fra 1958 og en tid fremover var det voksenopplæring ved skolen under navnet Oslo Kommunale Realskole og Gymnas for voksne Siden 1971 er det gitt opplæring i musikk, og Musikkonservatoriet holdt til ved skolen en tid fra 1973. Siden da har skolen hatt en sterk musikkfaglig profil. I dag har skolen studiespesialiserende utdanningsprogram og musikk, dans og drama med fordypning musikk. Skolen var gjennom en omfattende rehabilitering og sto ferdig 2002. Skoleåret 2017/18 hadde skolen 647 elever.

Skolens russemerke var en flaggermus, det ble tegnet av Eva Liljan Løfsgaard i 1947; før det hadde merket bare vært en ring hvor det stod Foss inni.