Frøknerne Blackstad og Wraamanns Pigeskole

Frøknerne Backstad og Wraamanns Pigeskole, pikeskole drevet fra begynnelsen av 1880-årene til midten av 1890-årene. Skolen ble drevet av søstrene Karoline (Lina) (1839–1911) og Mathilde (1843–95) Blackstad (skolens bestyrerinne) og Hanna Wraamann (1849–1916). Skolen som var middelskoleforberedende, holdt de første årene til i Pilestredet 29, fra høsten 1886 hadde skolen lokaler på Holbergs plass 13.

Bygningen i Pilestredet var en fire etasjes leiegård, revet 26. april 1899. Holbergs plass 13 var våningshuset på løkken Vendom, en toetasjes, halvvalmet murbygning med en hage ut mot plassen. Bygningen ble revet i midten av 1890-årene i forbindelse med oppføringen av en leiegård, fra 1915 Forbundshotellet, nå Scandic Hotel Holberg med adresse Holbergs plass 1.