Frøknerne Platous Forskole for gutter

Frøknerne Platous Forskole for gutter, en tidligere privat forskole for gutter grunnlagt 1882 av søstrene Anna Constance (1858–1935) og Inga Elise (1854–1925) Stoud Platou. Skolen hadde lokaler i to rom i første etasje i Professor Dahls gate 10. En av skolens elever var Johan Borgen, og han har skildret skolen i erindringsboken «Barndommens rike». Eter at Inga døde, avsluttet Anna skolevirksomheten i 1926.