Frølichpassasjen

Frølichpassasjen, forretningspassasje fra Kirkegata 34 til Dronningens gate 23. Kirkegata 34 ble ødelagt i bybrannen i 1858. Gården ble gjenreist etter tegninger av Chr. H. Grosch og kjøpt av kjøpmann Georg Frølich 1874. Etter en ny brann i 1892 ble tomten mot sør, Prinsens gate 11, innkjøpt og lagt til. Dronningens gate 21 ble også innkjøpt, og 1894 ble det åpnet en butikkpassasje etter kontinentalt forbilde gjennom kvartalet, med en trapp midt i passasjen; den første i sitt slag i Norge. En gavlreklame inne i passasjen fra 1920-årene ble restaurert 1982.