Framnesbrygga

Framnesbrygga, tidligere kaianlegg i forlengelsen av Framnesveien; fergebrygge for overfart til Bygdøy, bygd 1898, nedlagt i 1956. Badefergen til de kommunale badene på Hovedøya la også til her.