Frederikslyst

Frederikslyst, tidligere løkke som lå på Slottets grunn i nærheten av vaktstuen. Den het også «Rådmannsløkken» (1769–73) etter tidligere eier, tobakksfabrikant, rådmann Jens Jacobsen. I 1819 kjøpt av byfogd Frederik Riis, som gav navn til løkken. Solgt sammen med Solnerløkken til Slottskommisjonen i 1824.