Fredriksborgs Tivoli

Fredriksborgs Tivoli, forlystelsessted ved LangvikbuktaBygdøy, ble bygd i 1850-årene i tilknytning til restaurant- og danselokalet Langvik. Fredriksborgs Tivoli bestod av en bygning med scener for varietéforestillinger innendørs og på taket, serveringspaviljonger, karuseller, dansegulv m.m. Stedet holdt åpent også om vinteren. Det løsslupne tivolilivet ble etter hvert til sjenanse for beboerne i strøket, og stedet ble i 1916 kjøpt av private for villabebyggelse og bebygd med den nåværende villaen Fredriksborg.