Frydendal (løkke) Uranienborg

Frydendal, løkke nr. 366 på Bymarken, også kalt Lille Uranienborg. Løkken var eid av Erik Mogensen på Linderud og i 1805 solgt til overkrigskommisær Carl Andreas Carlsen, eier av Uranienborg. Kjøpt av Karl Johan i 1821. Oscar 1 overdro hovedbølet til statsråd W. Haffner og utparsellerte resten ved gaver og salg. Store deler av Frydendal ble solgt til brødrene Homan i forbindelse med utbyggingen av Homansbyen. Haffner rev de gamle husene og bygde Uranienborgveien 9, som senere var eid av Roald Amundsens far. Huset er revet.