Frysja

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Fossen som faller under (øvre) Brekke Bru ved Brekke kraftstasjon. Foto: Helge Høifødt / Oslo byleksikon

Frysja, gammelt navn på Akerselva, nevnt flere ganger i kongesagaene. Navnet kan ha sammenheng med fruse, i betydningen skumme, bruse, og henspille på de mange små fossene i elven.

Navnet Frysja brukes nå gjerne om bolig- og industriområdet langs Akerselva mellom Maridalsvannet og Nydalen.