Günthers konditori

Günthers konditori, etablert av C. E. Günther i Kirkegata 16 i 1860, holdt senere til i nabohuset. Opphørte omkring 1920 da hele kvartalet ble revet i forbindelse med byggingen av Centralbankens gård. Günthers konditori var det mest fasjonable og best besøkte av Kristianias konditorier i siste halvdel av 1800-tallet.