Galleri Oslo

Galleri Oslo sett fra Annette Thommesens plass. Foto: Helge Høifødt

Galleri Oslo, Schweigaards gate 4–14, bussterminal og forretningsgård oppført for Oslo Næringsselskap 1986–89 (ark. LPO Arkitektkontor A/S). Galleri Oslo har to lange bygninger i fire og seks etasjer med kontorer over en innendørs "gate" og en høy underetasje som huser Oslo Bussterminal. Et underjordisk parkeringshus har innkjøring fra Tøyenbekken. Den 400m lange innendørs gågaten ble åpnet 1989 med 60 forretninger, bevertningssteder m.m. Som handelssenter ble imidlertid Galleri Oslo aldri noen stor suksess, med konkurranse fra Oslo City og senere Byporten, og i 2022 er handels- og servicevirksomheten begrenset.

Oslo Næringsselskap gikk konkurs 1990, bygget ble siden eid av Linstow eiendom, senere Oslo Areal og den daværende Akershus fylkeskommune. I 2022 eies bygningen av Entra ASA, Viken Pensjonskasse og Linstow AS. Flere av butikklokalene har i perioder stått tomme, det samme har en del av kontorene i østre del.

Plan og bygningsetatens «Områdeplan for Oslo S-området», behandlet av Oslo bystyre i 2012, inneholdt ambisjoner om en styrking av kollektivknutepunktet Oslo S, gjenåpning av Akerselva nord for sporområdet, ombygging av Nylandsveibrua for å etablere et mer bymessig gatenett, flytting av bussterminalen samt utvikling av en mer bymessig bebyggelsesstruktur øst for Akerselva. Galleri Oslo ble foreslått revet.