Gamle Trondheimsvei

Gamle Trondheimsvei, bydel Stovner, sidevei nordøstover fra Trondheimsveien rett sør for bygrensen. Kongevei og hovedvei 1770–1870. Det meste av veien ligger i Nittedal kommune.

2. Myra.