Gamlebyen menighetshus

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Gamlebyen menighetshus. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon

Gamlebyen menighetshus, Alnafetgata 2, var tidligere menighetshus for Gamlebyen menighet, men er siden 2017 kirke for Den Etiopisk Ortodokse kirke i Norge. Det ble oppført 1899–1900 (ark. Harald Olsen) som gave til Oslo menighed (senere Gamlebyen menighet) etter ønske på dødsleie av kandidat Hans Konow i Oslo Ladegård. Bygningen er spesiell og ligner en liten kirke, murt i forblendingsstein med grønne glaserte stein i buene, katedralglass i vinduene og tårn med kobbertak. Den inneholdt en stor og en liten møtesal og en toroms leilighet ment for en menighetsdiakonisse. Menighetshuset ble reist av byggmestrene Brødrene Hoff og innviet av biskop Anton Chr. Bang 3. oktober 1900 til bruk for kristelige møter og foreninger, men også til diakonale tiltak som bespisning av fattige. Menighetshuset, som kirken, bar navnet Oslo Menighedshus og Oslo kirke inntil 1924 da byen skiftet navn og menigheten ble Gamlebyen.