Garnisonskirken

Garnisonskirken, tidligere navn på Akershus slottskirke, som var menighetskirke for Garnisonsmenigheten 1860–1938.