Gartnerløkka

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Gartnerløkka sett mot Enerhaugen. - Foto: Helge Høifødt

Gartnerløkka er en park i bydel Gamle Oslo. Den ligger i bratt terreng mellom Urtegata 50 på Tøyen og den høyereliggende SørligataEnerhaugen. Parken på 1,4 dekar ble opparbeidet i 1985 (landskapsark. Unni Dahl Grue og Tone Lindheim).

Ut mot Urtegata ligger en-etasjes murhus fra ca. 1820 som i dag har adresse Urtegata 50. Julius Siebke, sønn av gartner Johan Siebke som ledet anlegget av Botanisk hage, kjøpte eiendommen i 1845, og den fikk navnet Siebkes løkke. Navnet Gartnerløkka ble brukt allerede da Johan Siebke bodde i Urtegata 50.