Geologisk museum

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Geologisk museum, Sars’ gate 1, oppført 1917 (ark. H. Sinding-Larsen) i lyserød drammensgranitt. Inngår fra 1999 i Naturhistorisk museum. Bygningens grunnflate er 1800 m2 i fire etasjer. Foruten utstillinger rommer den kontorer, bibliotek og forskningslaboratorier. I 2011 fikk bygningen offisielt navnet W. C. Brøggers hus, oppkalt etter geologen Waldemar Christopher Brøgger (1851–1940), som tok initiativet til museet.

Første etasjes utstillinger gir en oversikt over Norges geologi, geologiske prosesser og fluoriserende mineraler. Et relieffkart viser det geologisk interessante Oslo-feltet (se Geologi). Andre etasje omfatter mineraler, meteoritter, fossiler og forhistoriske krypdyr. Bruk av mineraler er vist. Over inngangsdøren til den paleontologiske avdeling henger en plansje som viser dyrelivets utvikling. Planterikets geologiske historie og et pollendiagram for Oslo-området er vist. I en monter henger en sjøskorpion, 400 mill. år gammel og funnet i silurlag ved Kroksund, Tyrifjorden. Biblioteket omfatter 9170 monografier og 45 000 periodika for forskere og studenter. Et par ganger årlig inviteres til geologisk vandring i Oslo-traktene.