Gjetebråten

Gjetebråten, plass med gnr. 29/426, Sørkedalsveien 106, bak Njårdhallen, tidligere husmannsplass under Huseby.