Gospel Chin Church

Gospel Chin Church, Oslo. En menighet bestående av folkegruppen Chin fra Myanmar. Ble egen menighet skilt ut fra Oslo Sentrum Baptistkirke 2017, men holder til i samme lokale som denne.