Grünerstubben

Gaten sett fra Markveien, 2013. Foto: Helge Høifødt/Oslo byleksikon

Grünerstubben, Grünerløkka, bydel Grünerløkka, fra Markveien til Steenstrups gate. Navnet vedtatt 1992.