Gravferdsetaten

Gravferdsetaten, Karvesvingen 3, (holdt tidligere til i Akersbakken 32), kommunal etat opprettet 1997, tidligere Kirkevergens kirkegårdsavdeling. Etatens mål er å gravlegge byens døde med verdighet og respekt for personlig tro og livssyn, samt sørge for opparbeidelse og vedlikehold av tilstrekkelig gravlundsarealer med hensiktsmessig beliggenhet i forhold til befolkningen.

Det er i alt 19 gravplasser i Oslo (se egne artikler om disse; søk på kategorien Gravlunder og krematorier, se under). For historikk, se artikkelen Kirkegårder og gravlunder.