Grefsen brannstasjon

Grefsen brannstasjon ved Kjelsåsveien, fotografert omkring 1945. Foto: Oslo Museum / Public domain

Grefsen brannstasjon, tidligere brannstasjon, opprettet i en nyoppført funkisbygning i Kjelsåsveien 69b i 1938 (nå med adresse Nordhagaveien 1k,l,m) som hovedbrannstasjon for Aker, noe den var frem til byutvidelsen i 1948. Stasjonen ble nedlagt i 1992. Bygningen er etter nedleggelsen ombygd til boliger, gjort på en slik måte at det ikke er vanskelig å se at dette er en tidligere brannstasjon. Vestover fra Kjelsåsveien, der den ombygde brannstasjonen ligger, går Brannvaktveien, oppkalt etter brannstasjonen.