Grefsen politistasjon

Grefsen politistasjon, tidligere politistasjon, opprettet i 1919 som politistasjon for Grefsen-området. Et toetasjes bolighus fra 1914 i Engveien 19 ble kjøpt til bruk som politistasjon. Politistasjonen som hørte under Aker politikammer, ble nedlagt allerede i 1931, da arbeidet ved stasjonen ble overført til Sinsen politistasjon. Bygningen, som nå brukes som bolighus, er om- og tilbygd.