Grefsenleiren

Grefsenleiren, tysk militærleir under okkupasjonen, også kalt Lager Storo. Den lå der Engveien nå går nordover fra Morells vei. Her hadde Hæren og senere Statens kornforretning lager. Det ble rekviret og utbygd av tyskerne fra 25. august 1942. Dette var først og fremst et lagerområde bestående av tre lagerbrakker, to brakker for lagring av høy, en mannskapsbrakke og en vaktbrakke. Her ble det lagret korn, mat, mel, poteter, men også møbler. I midten av juni 1945 var lageret kontrollert av mannskaper fra Milorg. Høsten 1945 ble det utført diverse bygningsmessige arbeider her, slik at lagerområdet også kunne brukes i tiden som fulgte. Et rundskriv om ytterligere istandsettelse kom i mars 1946. Denne sommeren ble lagerområdet brukt av Hærens intendantur.