Grorud Folkets Hus

Grorud Folkets Hus, tidligere samfunnshus med adresse Trondheimsveien 482, Grorud, bydel Grorud, oppført i 1898 og revet i 1970. «Samfunnet», som det gjerne ble kalt, ble opp gjennom årene brukt av både idrettslag, avholdslosjer, velforeninger, fagforeninger, kor, korps, skytterlag og fritidsklubber. Her var 1. mai-feiring og juletrefester. Grorud Kino var her 1916–67. Initiativet til oppførelsen ble tatt av Østre Aker Stenindustriarbeiderforening og sykekasse, som ble stiftet i 1894. Etter at huset stod ferdig i 1898 maktet man ikke låneforpliktelsene, og huset kom på tvangsauksjon, men det ble kjøpt tilbake i 1913. Det ble utvidet med garderober (1930) og en scene (1932). I 1940 var huset en tid rekvirert av den tyske okkupasjonsmakten. Huset ble solgt i 1970 og revet samme år.