Grorud samfunnshus

Grorud samfunnshus, Gårdsveien 6, forsamlingshus eid og drevet som et andelslag, oppført 1966, arkitekter Frode Rinnan og Hans Fürst. Eiere er bl.a. borettslag i nærheten og enkelte organisasjoner som bruker huset. Samfunnshuset driver uteleievirksomhet, og blir benyttet av en rekke forskjellige interesseorganisasjoner. Det har en stor sal, en liten sal og møterom til forskjellige type arrangementer samt til kurs og undervisningsvirksomhet. I huset er Nordtvet filial av Deichman, Grorud fritidsklubb og treningslokaler, hvor bl.a. Oslo Bryteklubb trener. Vegg i vegg ligger Nordtvet bad.