Grorudleiren

Grorudleiren, Lager Sportplatz, en liten brakkeleir som tyskerne anla på nordsiden av Grorud idrettsplass under krigen. Her var det fem lemmebrakker: to 60-manns mannskapsbrakker, en stor spisebrakke med administrasjonsfløy, en garasjebrakke, en dobrakke samt en stallbygning. Størrelsen på spisebrakken tyder på at dette var et velferds- og idrettsanlegg for soldater i området.

Etter frigjøringen ble leiren overtatt av allierte tropper, og i begynnelsen av juni 1945 var det 60 tyske soldater i leiren. Brakkene ble frigitt i oktober 1945.

Av disse bygningene er spisebrakken bevart, riktignok med noen av vinduene dekket av moderne panel, men mye av interiøret er intakt, blant annet er det her veggmalerier fra tyske steder. Byantikvar Janne Wilberg har påvist at dette er postkort som har blitt projisert på veggen med balloptikon og deretter malt i gråtoner. Disse maleriene er sjeldne i Oslo-sammenheng. Slike dekorasjoner var noe som ble laget for å skape litt hjemmehygge for soldatene som var stasjonert langt hjemmefra. Ofte hadde også soldatbrakkene navn etter tyske byer og landskaper, se Kranich.