Grueløkken

Grueløkken, løkke med løkkenr. 200–201 (1840) på Bymarken, Maridalsveien 61–65 og Sagveien 4–6. Ca. 1750 eid av Christopher Johnsen Grue, som gav løkken navn. Pga. økende industri og handelsvirksomhet på 1700-tallet ble løkken relativt tett bebygd. I Sagveien 6 bodde i 1830-årene forfatteren Henrik Anker Bjerregaard.