Guldangelen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Guldangelen, tidligere eiendom ved krysset Kirkeveien/Ullevålsveien/Blindernveien, kjøpt av Aker og Kristiania kommuner 1897, de to kommunenes første felleseie. Eiendommen lå like utenfor bygrensen, og meningen var å skape et parkområde med springvann. Isteden gikk den med til utvidelse av gatekrysset.