Gunerius

Gunerius, Storgata 32, kjøpesenter som fyller ut deler av kvartalet mellom Storgata, Brugata, Stenersgata og Lybekkergata. Olav Thon Eiendomsselskap overtok i 1990 forretningen Gunerius Pettersen A/S og har knyttet denne forretningen sammen med andre forretningsgårder i samme kvartal; fra 1992 med passasjer fra Storgata og Brugata til Stenersgata. Ca. 30 forretninger og fire serveringssteder.

Historikk.

Gunerius Pettersen (1826–92) startet i 1852 kolonialhandel i Brugata 8. Allerede i 1854 var virksomheten etablert i Storgata 34, på hjørnet av Brugata, som en typisk bondehandel med stor tomt, stall, brennevinsstue og mange slags varer. Etter hvert gikk forretningen over til manufakturhandel, som ble enerådende fra 1870. En ny t mot gaten ble oppført i 1879 (ark. Anselm Liljestrøm). Firmaet drev også engros- og produksjonsvirksomhet, og Pettersen var en foregangsmann i utviklingen av husflidsnæringen over store deler av østlandsområdet.

Etter grunnleggerens død ledet hans enke Iverine firmaet i noen år. Etter hvert som virksomheten ble utvidet, krevde den også mer plass; i 1897 kjøpte firmaet Storgata 32 og i 1912 Brugata 2–4. Det nåværende forretningsbygget ble oppført i 1971 (ark. Jarle Berg). Firmaet var familieeid inntil det ble overtatt av Olav Thon i 1990. Bygningen i Storgata ble 2019 planlagt revet og erstattet av en ny og større bygning, men i 2020 er det usikkert om det blir noe av disse planene.