Hølandsgata

Hølandsgata, Kampen, bydel Gamle Oslo, fra Brinken til Elverumgata; oppkalt 1879 etter prestegjeldet Høland i Akershus fylke. Gaten lå før byutvidelsen 1878 i Aker, og het den gang Bækkegaden. Nordre del ble sanert tidlig i 1950-årene ved byggingen av Jordal Amfi.

7. Toetasjes trehus fra midten av 1860-årene. Her bodde billedhuggeren Knut Steen (1924–2011) fra 1940–48. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om ham.