Høybråten skole

Høybråten skole, Bergtunveien 9, barneskole (1–7), tatt i bruk 1921, tegnet av arkitekt Harald Bødtker i nybarokk. Skolen hadde opprinnelig et kombinert skole- og folkebad med dusjbad, dampbad og karbad. Den ble totalrehabilitert 2008. Den består fra 2008 av opprinnelig bygning samt to nye bygninger (ark. Link Arkitekter AS). Rehabiliteringen av skolen er et OPS (Offentlig Privat Samarbeid). Skoleanlegget er solgt til privat aktør som sto for bygging og rehabilitering. Kommunen leier skolen i 25 år før den igjen tilfaller kommunen uten ekstra kostnader.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1970 (678 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 598 elever. Høybråten Skoles Musikkorps ble stiftet 17. feb. 1926. Også kor, Høybråten skolekor, stiftet i 1994, og strykeorkester.