Høybråten stasjon

Høybråten stasjon fotografert i 2010. - Foto Hans Petter Fjeld / Creative Commons

Høybråten stasjon, holdeplass på Hovedbanen ved km 13,09, 154,6 moh., vest for E 6 ved bygrensen mot Lørenskog. Stasjonen ble opprettet som betjent stoppested 1921 og er ubetjent holdeplass fra 1967. Stasjonsbygningen, tegnet av Gudmund Hoel ved NSBs arkitektkontor 1920, brukes nå som velhus. Her er også en frivillighetssentral.