Høybråten stasjon

Høybråten stasjon fotografert i 2010. - Foto Hans Petter Fjeld / Creative Commons

Høybråten stasjon, holdeplass på Hovedbanen ved km 13,09, 154,6 moh., vest for E 6 ved bygrensen mot Lørenskog. Stasjonen ble opprettet som betjent stoppested 1921 og er ubetjent holdeplass fra 1967. Stasjonsbygningen, tegnet av Gudmund Hoel ved NSBs arkitektkontor 1920, brukes nå som velhus.