Høyenhall skole

Høyenhall skole, Traktorveien 15, barne- og ungdomsskole (1–10), oppført 1966 (ark. Georg Greve og Geir Grung). Skolen ble bygd som barneskole, med ungdomstrinn fra 1975. Tomten var tidligere en del av en av Nordens største eplehager. Skolens fane og skolens logo har derfor et elpetre.

5. april 1997 brant store deler av skolen. Den var ferdig gjenoppbygd og rehabilitert 2000 (ark. Kay Erik Rosted i arkitektfirmaet Telje-Torp-Aasen A/S). I forbindelse med gjenoppbyggingen ble det bygd idrettshall («Høyenhallen») og bygget fikk i denne fløyen en tredje etasje. I skolens aula er det store veggfaste bilder av maleren Gunnar S. Gundersen (reddet under brannen). Skolen har i de senere år nådd de høyeste elevtallene i skolens historie; for skoleåret 2017/18 var elevtallet 607 og 2018/19 var det 575 elever. Høyenhall Skolekorps ble stiftet 12. nov. 1968. Også kor, Høyenhall skoles elevkor.

Idrettshallen Høyenhallen blir drevet av Tunet innebandyklubb. Den har ca. 240 publikumsplasser og spillflate med oppmerking for innebandy samt badminton, basketball, håndball og volleyball.

På skolen ligger også Fokus bordtennishall, innviet 1979.

Østre Aker Musikkorps har lokaler på skolen.