Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania, privat høyskole, organisert som en stiftelse med undervisning og forskning som formål. Skolen har studiesteder i Oslo (Kirkegata 24 og Urtegata 9), i Bergen og på nett. Etter flere sammenslåinger har høyskolen til sammen ca. 10 000 studenter, 460 ansatte og et bredt utdanningstilbud.

Høyskolens faglige virksomhet er delt inn i syv institutter og en avdeling for fagskolestudier. Instituttene er: Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon, Institutt for ledelse og organisasjon, Institutt for teknologi, Institutt for helsevitenskap, Westerdals institutt for kommunikasjon og design, Westerdals institutt for film og medier, Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio samt Fagskolen Kristiania.

Høyskolen Kristiania har røtter tilbake til Norsk Korrespondanseskole (NKS), grunnlagt 1914. Den ble utvidet til å omfatte også høyskolefag i 1986. NKS-gruppen tok i 1990-årene også opp i seg Merkantilt Institutt, Institutt for Høyere Markedsføring og Norsk Reiselivshøyskole. Disse fikk lokaler i det som het Bislett Høyskolesenter i 1995. Da skolene ble samlokalisert i Kirkegata 2005, fikk de navnet Campus Kristiania. Flere andre institusjoner ble senere en del av høyskolen, deriblant Aktiv Læring og Akupunkturhøyskolen. I 2016 ble alle skolens slått sammen under navnet Høyskolen Kristiania. I 2017 fusjonerte Høyskolen Kristiania og Westerdals Oslo ACT. Høsten 2021 kunne skolen innvie sin School of Arts, Design og Media i den ombygde Moestue-gården i Urtegata 9.