Hallagerbakken skole

Hallagerbakken skole, Hallagerbakken 104, barneskole (1–7), tatt i bruk 1982 (ark. Jon T. Voraa, utsmykning ved Geir Stormoen). Nybygg 1997 (ark. Østgaard Arkitekter A/S, utsmykning ved Geir Tokle). Rehabilitering av «gamlebygget» 1999/2000 (Grinde A/S). Skulptur ute ved Ingeborg Riseng.

Skolen har byomfattende spesialgruppe for elever med autismespekterforstyrrelser kalt Indigo. Skolen er også en ressursskole for Tenkeskolen. De fleste elvene fortsetter på ungdomstrinnet på Holmlia skole. Skolen har to paralleller. Høyeste antall elever har vært 388, i skoleåret 2022/23 var elevtallet 306.

På andre siden av Ljabrudiagonalen ligger Hallager idrettspark med tre fotballbaner som drives av Nordstrand idrettsforening. Én av banene er en fullskala fotballbane med kunstgress, de to mindre har kunstgress og grusdekke.